Båndstripen er laget av medaljebåndet, og er 35 mm bredt og 10 mm høyt (Nato-standard).
Den kan enten monteres på en skinne sammen med flere båndstriper eller brukes alene og festes med nål/lås.

De som har mottatt Medaljen for lang og tro tjeneste kan kjøpe båndstripe.

Båndstripen koster kr 100,- + mva.
Frakt kommer i tillegg.

Båndstripen bestilles hos Det Kongelige Selskap for Norges Vel.

Bestillingen må inneholde følgende opplysninger:

Navn på den som søkte om Medaljen for lang og tro tjeneste (arbeidsgiver)
Navn på den det bestilles båndstripe til
Hvilket år Medaljen ble tildelt
Fakturaadresse