Brukervisning - Medaljen

Silvia Maria Suh

Silvia har jobbet i Norges Vel siden 2007 som kommunikasjonsrådgiver. I dag jobber hun innenfor området Hederspriser, da i hovedsak med markedsføring og profilering av Medaljen for lang og tro tjeneste og Norges Vels Gründerpris. Hun er også sekretær for direksjonen i Norges Vel.

Silvia har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo og Norges Kreative Høyskole innenfor journalistikk. Hun har lang erfaring innenfor organisasjonsarbeid.

Mitt Norges Vel

Norges Vel er en fin arbeidsplass. Jeg liker tanken på at vi setter våre fotavtrykk på kartet både nasjonalt og internasjonalt ved å bidra til bærekraftig verdiskaping og arbeidsplasser i lokalsamfunn. Sånn sett passer det godt at jeg jobber med Medaljen for lang og tro tjeneste. Å hedre dyktige ansatte som gjennom mange år har bidratt med sin erfaring og kompetanse for samme arbeidsgiver er viktig. 

 

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739