Brukervisning - Medaljen

Eli Aaserud Heiberg

Eli har siden høsten 1999 jobbet i Norges Vel med fagområdet Hederspriser. Da i hovedsak som saksbehandler og markedsføringsansvarlig for Medaljen for lang og tro tjeneste. 
Hun har utdannelse i markedsføring fra BI. Har tidligere erfaring med kundeservice i flere bedrifter. Har også erfaring som selvstendig næringsdrivende.

Mitt Norges Vel

Jeg føler meg komfortabel med å jobbe i en organisasjon med et ideelt formål. Det gir mening å bidra til å skape arbeidsplasser både nasjonalt og internasjonalt. 

At Norges Vel tildeler Medaljen for lang og tro tjeneste, er med på å synliggjøre arbeidstakeren og innsatsen som medaljemottakeren bidrar med for å bygge landet. En medaljeoverrekkelse gjør både mottaker og giver stolt. Dette gjør at jeg trives med å ha hederspriser som arbeidsområde.

 

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Postboks 115, 2026 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739