Fra bankett med treretters middag, enkel bevertning i kantinen eller kake og kaffe på pauserommet med kun de nærmeste kollegene samlet.

Det finnes mange valgmuligheter når det gjelder overrekkelse av Medaljen. Feiringen av ansatte oppfattes som svært positivt både i bedriften og utad. Å bli satt pris på smaker bra - og motiverer til videre innsats. 

Se vår film om hvordan en medaljeoverrekkelse kan foregå.