Telefon 947 91 970

E-post norgesvel@norgesvel.no

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Postboks 115

2026 Skjetten