Ikke bare er 40 års ansettelse rekord i sekretariatet, men den kvikke 59-åringen har utmerket seg med et stort engasjement for både organisasjonen Finansforbundet og sine nærmeste kolleger. 

- Vi setter stor pris på din innsats og din positive holdning i arbeidet i Finansforbundet gjennom 40 år, sa kommunikasjonssjef Anne Greva i sin tale til jubilanten på sekretariatets medarbeidersamling i januar. Hun er en av flere kolleger som kjenner Anne Eva godt, etter over 30 år på samme arbeidsplass.

19-åringen fra Ringelia startet i sekretariatet til Norske Bankfunksjonærers Forbund i 1979. Da var de 12 ansatte. NBF endret navn til Finansforbundet i 1993, for å berede grunnen for en fusjon med Norske Assurandørers Forbund og Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund. Fusjonen ble gjennomført i 2000, og sekretariatet hadde vokst til omtrent 50 ansatte.

Hvordan ble det til 40 år?

- 40 år med fagforeningsarbeid var ikke helt etter planen, innrømmer Bjørnstad, som egentlig reiste til Oslo for å utdanne seg til apotektekniker. - Jeg skulle bare jobbe litt først, men jeg trivdes så godt med fagforeningsarbeidet og kollegene mine. - Og så blir man jo som ung fort vant med fast lønn hver måned, sier hun og smiler lurt.

- Det har skjedd enormt mye siden jeg begynte, sier hun. Alt fra det manuelle kontorarbeidet i de første årene til den digitale arbeidshverdagen vi kjenner i dag, og den store teknologiske utviklingen som finansnæringen har gjennomgått i alle disse årene.

- Mange husker nok bankkrisen som slo inn på slutten av 80-tallet som spesielt rystende, og det var den jo. Jeg husker den også som en tid der vi klarte å snu oss raskt og hjelpe mange tillitsvalgte og medlemmer. Det var den første store endringsprosessen, sier Bjørnstad, som selv har vært tillitsvalgt. 

Organisert nærmere 20 landsmøter

De som kjenner Anne Eva vet at hun er svært nøyaktig, har stor detaljkunnskap og at ingenting overlates til tilfeldighetene. Det er nok også derfor hun har vært med og organisert nærmere 20 landsmøter. - Det er mye planlegging og arbeid i lang tid før selve gjennomføringen av landsmøtene, og så fort ett landsmøte er gjennomført og evaluert, så begynner planleggingen av neste. Det har vært morsomt, slitsomt, men også noe av det mest givende jeg har vært med på i disse 40 årene, sier Bjørnstad.

Hva ville du gjort hvis du var 19 år igjen?

- Jeg er glad i folk, så jeg må jobbe tett på mennesker, uansett bransje. Kanskje noe i helsesektoren, lander hun på, som for 40 år siden altså var innom tanken på å bli apotektekniker.