- Dette står det respekt av, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke. - I et arbeidsliv som de siste årene har vært preget av en stadig omstilling og effektivisering, er det ikke hverdagskost å dele ut medaljer av denne sort. Ayling har gjort en betydelig jobb for organisasjonen gjennom alle år. Jeg må benytte anledningen til å si tusen takk for innsatsen.

Enorm teknologisk utvikling

- Da jeg begynte her hadde jeg en IBM skrivemaskin med kulehode. Det var ganske så hightech på den tiden. Det var bare sekretæren til administrerende direktør som hadde en nyere utgave, nemlig den med kulehode og rettetast, forteller Ayling.
Hun forteller også om regnemaskiner av den mekaniske typen. En summeringsmaskin og en kalkulator som kunne dele og gange. Sistnevnte brukte svært lang tid for å komme til svaret. 
 
All informasjon til medlemmene gikk ut pr post, og da var alle med å pakke konvolutter til de største utsendelsene. – Rekorden var to timer på å pakke 1100 konvolutter, husker hun. Informasjonen var skrevet på en stensil - en slags sjablong som ble skrevet på skrivemaskin og etterpå trykket i en stensilmaskin. På den måten trykket man effektivt opp mange kopier.
 
Ayling beskriver en helt annen verden enn den vi lever i i dag. Den teknologiske utviklingen har gått i rekordfart. - Den aller største forskjellen fra den gang da til nå er den forventningen man har i dag om at alle er tilgjengelige til alle døgnets tider.  - Mobiltelefoner, internett og e-post. Det er nesten umulig å finne steder der man ikke kan nås, med mindre man bevisst skrur av alt, sier hun.
 
Ayling fikk utdelt Medaljen på et av fellesmøtene NHO Mat og Drikke har hver fredag med gode kolleger til stedet.