Nyheter om Medaljen

Nyhetsarkiv

 • Norges Vel søker ny kommunikasjonssjef

  Publisert:
  Norges Vel søker ny kommunikasjonssjef

  Norges Vel søker ny kommunikasjonssjef som skal lede en avdeling med tre ansatte med ansvar for kommunikasjon, samfunnskontakt og hedringsarbeidet. Kommunikasjonssjefen inngår i ledergruppen og blir en viktig bidragsyter til at Norges Vel når sine mål.

 • 40 år i finansansattes tjeneste

  Publisert:
  Anne Eva Bjørnstad har fått Medaljen

  Administrasjonssekretær Anne Eva Bjørnstad har klokket inn 40 års ansettelse i Finansforbundets sekretariat. For det har hun fått Medaljen for lang og tro tjeneste.

 • Her er medaljebrosjyren for 2019

  Publisert:
  Medaljebrosjyren 2019

  30 år hos samme arbeidsgiver? Det fortjener å bli feiret. Medaljen for lang og tro tjeneste er et kvalitetsbevis som arbeidsgivere kan bruke for å hedre trofaste ansatte.

Arkiv

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739