Nyheter om Medaljen

Nyhetsarkiv

 • Aldersspenn gir fin dynamikk

  Publisert:
  Aldersspenn gir fin dynamikk

  Hos Apply TB legger de til rette for gode utviklings -og karrieremuligheter der både lærlinger og seniorer er verdifulle ansatte.

 • - Det er miljøskapande å heidre trufaste tilsette

  Publisert:
  - Det er miljøskapande å heidre trufaste tilsette

  Hos Helse Førde legg dei til rette for at alle tilsette skal trivast og yte sitt beste slik at du og eg som pasient skal få best mogleg behandling og pleie. Å heidre trufaste tilsette som har vore lengje i arbeid ved føretaket er derfor ein viktig del av eit miljøskapande tiltak.

Arkiv

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739