Nyheter om Medaljen

Nyhetsarkiv

  • Norges Vel på medaljeoverrekkelse hos Norsar

    Publisert:
    Norges Vel på medaljeoverrekkelse hos Norsar

    Den 21. juni ble spesialrådgiver Jan Fyen hedret med Medaljen for lang og tro tjeneste gjennom 45 år ved NORSAR. Administreredne direktør i Det Kongelige Selskap for Norges Vel, Øyvind Ørbeck Sørheim stod for overrekkelsen.

Arkiv

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739