Nyheter om Medaljen

Nyhetsarkiv

  • Unike muligheter for mennesker med viten og vilje

    Publisert:
    Unike muligheter for mennesker med viten og vilje

    Hos SINTEF bidrar de ansatte til å utvikle kunnskap og teknologi som gjør at verden går fremover. Mange velger å vie hele sin yrkeskarriere til forskningsinstituttet. Det vet SINTEF å sette pris på og hedrer trofaste ansatte med Medaljen for lang og tro tjeneste.

Arkiv

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739