Nyheter om Medaljen

Nyhetsarkiv

  • Medalje til en arbeidsom kar

    Publisert:
    Sigurd Nilsen sammen med Thor Axel Ringsbu som får Medaljen for lang og tro tjeneste

    Thor Axel Ringsbu ble i slutten av november hedret med Medaljen for lang og tro tjeneste etter 30 års ansettelse ved Normeka AS.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739