Adminiastrasjon og ledelse i Ligo Handel AS konsernet tok turen til Marbella i Spania for å feire bedriftens 30-årsjubileum med teammbuilding og hyggelig sosialt samvær. Underveis i den tre dager lange feiringen ble Kjell Inge Pedersen hedret med Medaljen for lang og tro tjeneste for sin innsats gjennom 30 år.

Pedersen ble opprinnelig ansatt i Ligo Handel AS sitt datterselskap Videoverden AS og hadde hovedansvaret for videovirksomheten i konsernet i mange år. Da det ikke lenger var grunnlag for å drive videovirksomhet ble det overgang til å være driftssjef for konsernets øvrige butikker. 

Ligo Handel AS har fra etableringen i 1989 hatt som hovedvirksomhet å drive innen convenience/servicehandel med basis i MIX-kjeden sine forskjellige konsepter. Etter etableringen av Pizzabakeren i 2003 ble flere MIX butikker bygget om til å inkludere/erstattes med Pizzabakerenkonseptet.

Prer i dag er Ligo Handel AS involvert i driften av 17 butikker hvorav 14 er basert på Pizzabakerenkonseptet. Virksomhetene har samlet sett over 200 ansatte og vil i 2019 ha en totalomsetningen på ca. kr 130 millioner.