På grunn av smittevern har Vassås kirke i Bindal gjennomført digitale gudstjenester i korona-tiden. Facebookoverføringen var intet hinder for å hedre menighetens kirketjener gjennom 35 år, Olav Martin Larsen med Norges Vels Medalje for lang og tro tjeneste.

Facebooksending tidoblet deltakelse

Leder for Bindal menighetsråd, Jens Christian Berg, sto for overrekkelsen, og synes faktisk det var fint å gjennomføre overrekkelsen digitalt.

– Vi tenkte at vi ville nå ut til flere når vi gjorde det på den måten, siden seertallene fra Facebookgudstjenestene våre har vært så gode. Til vanlig pleier det å være færre enn 10 i kirken, hvis ikke det er barnedåp eller andre begivenheter. Da Olav Martin mottok Medaljen var 83 innom og fulgte hele Facebooksendingen, forteller Jens Christian Berg.

På jobb for bygda i sorg og glede

Menigheten ønsket å hedre kirketjeneren, som har stått i yrket i 35 år, og søkte Norges Vel om å få overrekke Medaljen for lang og tro tjeneste. Jens Christian synes det var fint å kunne løfte frem en yrkesgruppe som ikke får så mye oppmerksomhet. 

– Olav Martin er en person som ikke liker å stikke seg frem, og har en jobb som ofte kommer litt i skyggen. Vi ønsket å hedre en person som gjør en stor jobb for folk i forbindelse med viktige hendelser i livet, når han tilrettelegger og lager rammer rundt alt fra barnedåp til begravelser, sier Jens Christian.

Han synes Medaljen er en fin utmerkelse, og at man bør benytte anledningen når noen har vist lojalitet overfor samme arbeidsgiver i så mange år.
 
– Vi er ikke så flinke til å skryte av folk i det daglige, og det er mange som også synes det er litt rart å ta i mot ros, så det er helt greit å ta i bruk litt store ord i en slik anledning, sier Jens Christian.

Tale og overrekkelse

Selve overrekkelsen skjedde under posten «kunngjøringen» i gudstjenesten, med kun en håndfull ansatte fysisk til stede. Andre fulgte med via Facebook. Jens Christian holdt en liten tale til Olav Martin før han overrakte hedersbevisningen.

– På grunn av restriksjonene kunne jeg ikke feste Medaljen på ham, men overleverte den fine mappen med diplomet og Medaljen, forteller Jens Christian.

Hovedpersonen selv, Olav Martin Larsen, satt stor pris på utmerkelsen.

– Det var veldig artig å få Medaljen, og jeg setter stor pris på dette. Jeg trives godt i jobben, det har vært en fantastisk arbeidsplass. Hvis helsa holder så er planen at jeg skal jobbe to år til. Da fyller jeg 70 år. Men det vil bli vemodig å slutte når den dagen kommer, sier Olav Martin Larsen til lokalavisen Ytringen.

Lederen av menighetsrådet er fornøyd med rammen rundt overrekkelsen og tror Olav Martin syntes det var fint å motta Medaljen uten noe større applauderende publikum tilstede.
 
– Til gjengjeld har det blitt mange gratulasjoner og hyggelige meldinger i etterkant, avslutter Jens Christian Berg.