Limkjær begynte som Senterungdom som 15-åring og ble etter hvert mer og mer aktiv.Han var fylkessekretær for Vestfold Ungdomsfylking da han nærmest ble headhuntet av daværende fylkessekretær Einar Hem til stillingen som ny fylkessekretær i Vestfold Sp. Siden 1. august 1975 har Limkjær vært «altmuligmann» for Senterpartiet i Vestfold.

Mange fine opplevelser

Etter så mange år i samfunnets tjeneste er det et par ting Limkjær trekker frem som særlig spesielle. -Det har nok vært det å treffe og bli kjent med så utrolig mange folk, både innen fylket, men også på landsbasis. Også det å ha vært med på å sikre et nei til både EF og EU ved to folkeavstemminger i henholdsvis 1972 og 1994 har nok vært blant de største begivenhetene, foruten at vi klarte å få Eva Lian innvalgt på Stortinget i 1993, mimrer han.

Ble veldig overrasket

Stor stas var det også å få Kathrine Kleveland til å stille som Stortingskandidat i 2013. Det var også fylkesleder Kleveland som på partiets årsmøte den 4. april i Sandefjord stod for overrekkelsen av Medaljen til Limkjær. - Jeg ble egentlig veldig overrasket og satt stor pris på Medaljen, sier Limkjær.

Stiller alltid opp

Arne Limkjær er beskjeden på egne vegne, men han er kjent som han som alltid stiller opp, svarer på alt bestandig, og ikke minst er Arne et utømmelig historisk leksikon når det gjelder Senterpartiets historie. Han er da også mannen bak jubileumsboka «Vestfold Senterparti 75 år 1921 – 1996».