Dersom du planlegger overrekkelse av Medaljen før sommerferien, vil vi minne om fristene:
•15. april med sending 15. mai
•15. mai med sending 15. juni

Ved spørsmål, send en e-post til norgesvel@norgesvel.no så tar vi kontakt så snart vi er tilbake.