Norges Vels Gründerpris ble etablert i 1893 for å oppmuntre til nyskaping og igangsetting. Prisen, i form av en sølvmedalje, tildeles personer som har gjort en innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift - i tråd med Norges Vels visjon om livskraftige lokalsamfunn. 

Fokus på bærekraft i alle ledd

-  Det er mange grunner til at Alexander og Invertapro fortjener årets pris, sa Øyvind Ørbeck Sørheim, administrerende direktør i Det Kongelige Selskap for Norges Vel ved overrekkelsen.

– Det er fokus på bærekraft i alle deler av verdikjeden, det handler om den effektive utnyttelsen av avfall til å produsere høyverdig protein, utviklingen av nye sirkulære verdikjeder til dyrefôr, menneskemat eller gjødsel og lønnsomhet og markedsarbeid med tanke på økonomisk bærekraft, sa Ørbeck Sørheim. 

Ble glad for oppmerksomheten

Gründer og daglig leder av Invertapro, Alexander Solstad Ringheim, tok imot prisen med glede. – Vi skaper et marked for et helt nytt produkt som er et viktig bidrag til et fremtidig bærekraftig protein. Vi er veldige glade for all oppmerksomheten vi får, sa han. 

Siden 2015 har han og det som i dag er et tverrfaglig team på til sammen åtte ansatte, jobbet for å få på plass en fullskala fabrikk for insektproduksjon der det overordnede målet er å etablere insektproduksjon som en egen industri i Norge og få opp flere fabrikker for produksjon av fôringredienser til oppdrettsnæringen og fôr av larver til fjørfe.

Stolt ordfører

Ordfører Hans Erik Ringkjøb er spesielt glad for at Invertapro har valgt å etablere seg på Voss, den største landbrukskommunen i Hordaland. – Alle vi som bor her på Voss høster jo av dette i forhold til innovasjon, ny næring arbeidsplasser og at folk ser til oss, skrøt han.

Samarbeider om pionerarbeid

Selv om insektproduksjon er i en sterk utvikling internasjonalt, er det definitivt nybrottsarbeid i Norge. - For å lykkes med denne type pionerarbeid må man ha evne til å samarbeide. Invertapro har vist en forbilledlig evne til å samarbeide med forskere og studenter, næringsaktører, avfallsindustrien, Mattilsynet og investorer, sa Ørbeck Sørheim i Norges Vel.