Kjell Arne Haga fra Matrand begynte som organist i Eidskog første april 1973 - en stilling han innehadde helt til han ble pensjonist 43 år senere.

Ville ikke legge vekk dirigentstaven

- I stillingen som organist ble jeg også ansvarlig for Eidskog Motettkor som senere ble til Eidskog Bygdekor, sier pensjonist Kjell. - Men etter hvert ble det så få sangere igjen at hele koret ble nedlagt. I tillegg til bygdekoret startet han også et rent guttekor som eksisterte noen år. - På begynnelsen av 90 -tallet hadde jeg i tankene å arrangere kirkekonsert lille julaften, men til det behøvde jeg et kor. Etter å ha kontaktet flere sambygdinger så ble min drøm realisert i 1995 med et prosjektkor og tenoren Fredrik Helgesson som solist, forteller Kjell.

Etter denne første julekonserten ble prosjektkoret gående helt til Erik Bye på en konsert for mange år siden kalte det for «Koret hans Kjell» - et kor som etter en noe broket fortid ble til Eidskog Vocalis. Koret har under ledelse av Kjell spredt mye sangglede og hatt samarbeid med blant andre Hedmark Teater og Oslo Håndverkeres Mannskor.

Pensjonisten

Både glede og sorg har preget arbeidsdagen hans, med gudstjenester, arrangering av konserter, bryllup, barnedåp, konfirmasjon og begravelser som viktige deler av stillingen. Selv om Kjell har gått over i pensjonistenes rekker kommer han til å følge med på musikklivet i Eidskog i mange år fremover. - Yrkesmessig har jeg viet mitt liv til orglene i Eidskog kirke, Magnor kirke og Vestmarka kirke, og taktstokken har gitt meg mye positivt disse 43 årene, avslutter Kjell.