Medaljen ble høytidelig overrakt på avslutningsmarkeringen for Skjoldli, der mange både tidligere og nåværende kolleger hadde møtt frem for å hedre ham.

Solid fagmann med lang karriere 

Skjoldli er utdannet sivilingeniør innen bygg og anlegg fra NTH. Etter endt utdanning i 1978 begynte han hos NVE Eidfjordanleggene hvor han hadde ansvar for steinproduksjon til en fyllingsdam på hele 250 000 m³. 

Den 1. oktober 1984 gikk han over til jernbanen hvor han har vært frem til han ble pensjonist. Han begynte da i NSB Bergen Distrikt som byggeleder/assistent. 

Mange jernbaneprosjekter og ulike roller

Det første store prosjektet på Bergensbanen var å bygge den 8 kilometer lange Trollkona tunnel i 1985, der Skjoldli var prosjektleder. Etter tunnelprosjektet ble han baneingeniør for strekningen Reimegrend-Bergen.

I 1992 ble han Banesjefens assistent i baneområdet Bergensbanen, og fra 1993-2008 var han Banesjef på Bergensbanen.

I perioden 2008-2010 flyttet han over på Sørlandsbanen. Der var han først byggeleder på dobbeltsporprosjektet Sandnes-Stavanger, og senere prosjekt- og byggeleder for spor og lastegate ved Langemyr terminal. Dobbeltsporet Sandnes-Stavanger ble forøvrig kåret til årets anlegg i 2009.

Etter noen år som pendler vendte han hjemover hvor han i perioden 2011-2014 var involvert i ombyggingen av Voss stasjon.

Til sist i sin lange og varierte karriere har Skjoldli vært byggeleder for konstruksjoner til nye Ulriken tunnel i prosjektet Arna-Fløen.

Bane NOR takker Norvald Johan Skjoldli for god innsats gjennom 35 år!