Ida Korneliussen startet ved Radiofysisk avdeling 15. august 1988 i en nyopprettet stilling for kvalitetssikring av røntgenutstyr. Etter hvert ble hun i økende grad involvert i stråleterapifysikk og strålebehandling, og har hatt særlig fokus på stråleterapisystemet Aria, dosimetriprotokoller og strålevernsansarbeid. Ida har en sentral rolle i dette arbeidet.
 
Bjørn Andvik startet sin karriere på Ullevål 1. januar 1989, og har i hele perioden arbeidet som serviceingeniør inn mot stråleterapiutstyret. Han fikk etter få år hovedansvaret for servicen på de to lineærakseleratorene som den gang sto på Ullevål, og har siden vært sentral i arbeidet med å bygge opp et sterkt ingeniørmiljø innen stråleterapi på Ullevål sykehus. Andvik har også vært tungt inne i data- og nettverksdriften av stråleterapisystemene. 

- Den fagkunnskapen og ekspertisen som Ida og Bjørn har er viktig for avdelingen. Jeg vil spesielt vektlegge den kontinuiteten og lojaliteten til faget som disse to representerer, sier en fornøyd avdelingsleder Jan Rødal.

Imponerende fagkompetanse

Hedret med Medaljen ved Oslo universitetssykehusOgså finmekaniker Per Yttervik og avdelingsleder Jan Rødal ble heret med Medaljen ved en tidligere anledning. De ble ansatt ved Radiumhospitalet i henholdsvis 1986 og 1987, og har arbeidet i avdelingen siden. Overrekkelsen var det klinikkleder Sigbjørn Smeland som sto for.

- Både Jan og Per er svært gode eksempler på at dyktige fagfolk er nødvendig for å sikre utvikling, innovasjon og ivaretakelse av kostbart utstyr. Begge innehar en imponerende fagkompetanse ervervet over mange år, legger klinikkleder Smeland til.