Vi har alle hørt det. «Flere og flere skifter jobb oftere», og «det er da vel omtrent ingen som blir i over 30 år hos samme arbeidsgiver!». - Det er riktig at flere skifter jobb oftere enn før, men det er fortsatt mange som ikke gjør det, sier Eli Aaserud Heiberg i medaljeteamet.

Rekordår for Medaljen

2016 og 2017 ble solide bevis på at Medaljen for lang og tro tjeneste er en attraktiv heder. - I 2016 ble det tildelt 4 360 medaljer. Det er det tredje beste året siden Medaljen ble innstiftet i 1888. 2017 var også et bra år med hele 4 118 tildelinger, sier Aaserud Heiberg.

Stolt tradisjon siden 1888

Medaljen for lang og tro tjeneste ble stiftet i 1888 i en tid preget av endringer. Industri ble startet og nye produkter så dagens lys. Produktene ble ofte premiert med medaljer. Norges Vel tildelte allerede medaljer innenfor sine områder som landbruk og husflid og ble nå oppfordret til også å belønne "lang og tro tjeneste" i arbeidslivet. - Det som er spesielt med Medaljen er at det er arbeidsgiver som må søke om tildeling, sier Aaserud Heiberg. - Vi oppfordrer også til at overrekkelsen skal ha en høytidelig ramme rundt seg, slik at den som mottar Medaljen virkelig gjøres stas på.

Viktig å verdsette ansatte

- Å bli verdsatt av sin arbeidsgiver etter lang innsats er viktig, mener Aaserud Heiberg. - Enkelte ansatte får Medaljen når de går av med pensjon og kan dermed se tilbake på ikke bare 30 år, men også 40 og 50 år hos samme arbeidsgiver.

Et klapp på skulderen til arbeidsgiver

Mange arbeidsgivere sender oss en liten tekst og bilder fra medaljeoverrekkelsen. – Ut i fra den tilbakemeldingen vi får, virker det som om arbeidsgivere stort sett er flinke til å gjøre stas på sine ansatte ved overrekkelse av Medaljen og at det settes pris på, mener Aaserud Heiberg. - Medaljen er jo også et symbol på at arbeidsgiver og bedriften har skapt en arbeidsplass som over veldig mange år har vært utfordrende og interessant for den ansatte, avslutter Aaserud Heiberg.