Jahren-Berg er utdannet innen markedskommunikasjon, og har i mange år jobbet med salg og markedsføring. - Det blir spennende å jobbe med et så anerkjent varemerke som Medaljen for lang og tro tjeneste, sier Jahren-Berg som er ansatt i teamet som markedsansvarlig/saksbehandler for området hederspriser.

30 år fortjener en spesiell oppmerksomhet

- Gjennom tidligere arbeidsforhold har jeg vært med på flere overrekkelser av Medaljen. Jeg synes at et ansettelsesforhold som strekker seg over 30 år fortjener en spesiell oppmerksomhet som Medaljen for lang og tro tjeneste. Det bidrar til å lage en høytidelig og ærverdig ramme rundt en slik markering, sier Jahren-Berg.

Erfaring er en viktig ressurs

Å skifte jobb mange ganger i løpet av yrkeslivet føles riktig for noen, men langt i fra for alle. Forskning viser dessuten at gjennomtrekk av ansatte er ulønnsomt og at erfarne arbeidstakere som har vært lenge i bedriften, er like produktive som unge ansatte. 
- Dyktige og lojale ansatte med lang erfaring er en viktig ressurs for en arbeidsgiver. Disse arbeidstakerne fortjener en hyggelig oppmerksomhet for deres innsats, og jeg synes at overrekkelsen av Medaljen er en fin måte å hedre disse ansatte, avslutter Jahren-Berg.