Hovedkontoret til NORSAR ligger på Kjeller i Akershus og Norges Vel har sitt tilholdssted på Hellerud gård, kun en liten kjøretur unna. - Det var derfor ekstra hyggelig å bli invitert til en overrekkelse i nærmiljøet, sier administrerende direktør Øyvind Ørbeck Sørheim i Norges Vel.

Et solid kompetansemiljø

tiftelsen NORSAR er et norsk forskningsinstitutt med spesialfelt innen forskning, tjenester og programvareutvikling knyttet til seismologi og anvendt geofysikk. - Det var også flott å kunne overrekke Medaljen for lang og tro tjeneste til en ansatt i et så solid kompetansemiljø som NORSAR, sier Ørbeck Sørheim. Tidligere på dagen fikk også spesialrådgiver Svein Mykkeltveit Medaljen etter 37 års ansettelse ved NORSAR. Det var statssekretær Tore Hattrem i Utenriksdepartementet som stod for overrekkelsen da han var på besøk i forbindelse med 20-årsmarkeringen av Prøvestansavtalen.

Medaljen - en påskjønnelse

Medaljen for lang og tro tjeneste er en påskjønnelse til særlig fortjente arbeidstakere med minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver og tildeles av direksjonen i Norges Vel etter søknad fra arbeidsgiver.