Prisen på Medaljen for lang og tro tjeneste ble sist justert i februar 2015. Dette på bakgrunn av økning av sølvprisen og justering i forhold til KPI. 

Medaljer som skal overrekkes i 2019 og som det allerede er søkt om, faktureres for kr. 4280,- + mva.