Vår personvernerklæring skal bidra til at vi etterlever lov om personopplysninger fra 2018, som er utledet av EUs forordning for personvern, General Data Protection Regulation (GDPR). Erklæringen skal også bidra til å påvise at vår behandling av personopplysninger er i samsvar med loven. 

Norges Vel er ansvarlig for personopplysningene vi behandler, for eksempel om egne ansatte, kontaktpersoner hos kunder og leverandører, privatkunder og andre forretningsforbindelser. Vi har ansvaret for å overholde pliktene som følger av reglene om personopplysninger.

Du kan lese hele personvernerklæringen her