Tre Tapp i Sætre er en del av Trapperingen-kjeden og er også en av tre eiere. 50-årsjubileet, som er den 15. november, ble feiret med festmiddag der ansatte med følge, tidligere kolleger som var sentrale den gangen bedriften ble startet, representanter fra Trapperingen, leverandører og øvrig familie var invitert.

Ble overrasket

Under festmiddagen reiste daglig leder og styreleder i Tre Trapp Tom Gokshol seg opp for å holde en tale. Da overrasket han gjestene ved å fortelle litt om Medaljen for lang og tro tjeneste og at bedriften hadde søkt om Medaljen for fem av sine ansatte. Deretter ble de fem bedt om å komme opp i den rekkefølgen de ble ansatt i for å motta Medaljen.

- Jeg har aldri hedret ansatte på denne måten før, og det ble nok oppfattet som veldig høytidelig, sier Gokshol. Flere av de ansatte startet som ungdommer og har viet hele arbeidslivet sitt til bedriften. Det synes jeg er rørende, sier Gokshol. I tillegg til at hver enkelt fikk noen personlig ord takket Gokshol også mottakerne for at de gjorde en fantastisk jobb. - Denne Medaljen er et symbol på din innsats og betydning for Tre Trapp, sa han ved overrekkelsen.

De som fikk Medaljen for lang og tro tjeneste var:

  • Anne-Berit Engan, 39 år ved Tre Trapp og fortsatt i arbeid
  • Kåre Fredriksen, 47 år ved Tre Trapp og fortsatt i arbeid
  • Bengt Fjellvang, 42 år ved Tre Trapp og fortsatt i arbeid
  • Knut Erlandsen, 40 år ved Tre Trapp og fortsatt i arbeid 
  • Trond Ekelund, 34 år ved Tre Trapp og fortsatt i arbeid

Bærere av bedriftskultur

Blant medaljemottakerne skjuler det seg historier med alvorlig sykdom, store endringer i arbeidsoppgaver, en ansatt som ikke er skiftarbeider, men som stiller klokken 02 på morgenen likevel, og mye mer. 

– Vi har nok fått til å lage en fin arbeidsplass der de har valgt å være hele eller så godt som hele arbeidslivet sitt, sier Gokshol. Han er ikke bekymret over å ha seniorer i arbeid. - Det er viktig for samfunnet generelt, men også viktig for den enkelte bedrift. Erfaringen de representerer er verdifull, og de er bærere av bedriftskulturen som skal overføres til nye generasjoner, avslutter Gokshol.