- For å ivareta vårt samfunnsoppdrag, trenger vi dyktige medarbeidere fra hele verden med høy faglig kompetanse og evne til å gjøre en forskjell, sier personalsjef Martin Stølevik i SINTEF. - Vi tenker også at ansatte som velger å være lenge i arbeid hos oss er uvurderlige. Ofte har de nettverk og kunnskap som er sentralt for forskning som gjør at verden går fremover.

Tradisjon for hedring

I SINTEF blir ansatte med minst 30 års ansettelse hedret med Medaljen for lang og tro tjeneste. - Vi hedrer ansatte som har gjort en lang og god innsats for oss, sier Stølevik. - Hvert år arrangerer vi en høytidelig lunsj der konsernsjefen for SINTEF står for overrekkelsen av medaljene. De aller fleste er veldig stolte over å få en slik utmerkelse, legger opplæringskoordinator Kathrine Forbord til.

Attraktiv arbeidsplass

Medaljen for lang og tro tjeneste er også et symbol på at bedriften har lykkes med å skape en arbeidsplass som har vært utfordrende og interessant over lang tid. Å være en attraktiv arbeidsplass kommer ikke av seg selv. I SINTEF jobbes det aktivt med å tilby unike muligheter for mennesker med viten og vilje. - Vi har jobbet mye med å få på plass en ledelse som skal være tydelige og inspirerende. I tillegg har våre ansatte stor frihet til å skape sin egen arbeidsplass, sier Stølevik. - Alle er opptatt av kompetanseutvikling, men i en bedrift som SINTEF der det jobbes med forskning, er kompetanseutvikling en integrert del i det prosjektarbeidet som gjøres. Vi har kompetanseutvikling som en del av jobbhverdagen vår, sier Stølevik.

Fra seniorpolitikk til livsfasepolitikk

Med 2000 ansatte og 70 nasjonaliteter er det ikke bare de med lang fartstid i bedriften som skal ivaretas. - Vi fokuserer mer på livsfasepolitikk enn på en spesiell seniorpolitikk, sier Stølevik. - Hos SINTEF setter vi ikke folk i bås, men jobber etter en strategi der vi forventer at de ansatte tar ansvar for egen karriere og utvikling. Vi i ledelsen skal legge til rette for riktig hjelp og støtte i de ulike fasene av livet, enten det er fødselspermisjon eller overgang til pensjonisttilværelsen, sier Stølevik.

Les mer om SINTEF