Vi søker nå etter en ny markedsansvarlig og saksbehandler for hederspriser - Medaljen for lang og tro tjeneste og Norges Vels Gründerpris.

Se stillingsutlysningen på finn

Viktige stikkord for stillingen er ansvar for hele prosessen fra første kontakt med kunden til fakturering, samt utvikling av markedskanaler og salg.  Du vil jobbe i team med Silvia Maria Suh og rapporterer til administrerende direktør. 

Det er viktig for oss at du har gode samarbeidsevner, er initiativrik og utadvendt, har fokus på struktur og gjennomføring, og er meget kundeorientert. 

Lang tradisjon for hedringsarbeid

Hedringsarbeidet har lange tradisjoner i vår organisasjon. Siden 1888 har Norges Vel tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste som er en anerkjent heder i norsk arbeidsliv. Den tildeles arbeidstakere med minst 30 års ansettelse for samme arbeidsgiver. Medaljen produseres av Det Norske Myntverket. Hvert år tildeles rundt 4 000 medaljer. 

Vi tildeler årlig Norges Vels Gründerpris for å premiere og oppmuntre til nyskaping og igangsetting i lokalsamfunn.

Vi gleder oss til å treffe deg!