Arbeidsmarkedet er stadig i endring. Det skiftes jobb hyppigere enn før og grensen for pensjonsalder strekkes lenger og lenger. Fortsatt er det mange som blir lenge på samme arbeidsplass. Trivsel på jobben, gode kolleger og nok utfordringer underveis gjør at arbeidstakere vier mange år, og av og til hele yrkeskarrieren sin, til en og samme arbeidsgiver. 

Fortjener en markering

30 års innsats for samme arbeidsgiver fortjener en markering. Medaljen for lang og tro tjeneste tildeles av Det Kongelige Selskap for Norges Vel og er en unik, tradisjonsrik påskjønnelse som bedriften kan benytte for å vise at man verdsetter erfaring og stabilitet.

Arbeidsgiver søker om tildeling av Medaljen

Det er arbeidsgiver som søker om tildeling av Medaljen for lang og tro tjeneste for ansatte med minst 30 års ansettelse. Feiring av ansatte oppfattes som svært positivt både i bedriften og utad. Medaljen står dessuten som et symbol på at bedriften har lykkes med å skape en arbeidsplass som - over lang tid - har vært utfordrende og interessant. 

Stolthet og tradisjon siden 1888

Medaljen for lang og tro tjeneste har vært produsert av Det Norske Myntverket siden den ble etablert i 1888. Siden den gang har over 220 000 dyktige og lojale arbeidstakere mottatt Medaljen. Medaljen for lang og tro tjeneste representerer en tradisjon med solide verdier. I 2016 ble det tildelt 4 360 medaljer, og i 2017 4 118.

Gå til søknad her