Norges Vel omorganiseres med mer opmerksomhet på generell næringsutvikling, mindre på tradisjonell land bruksutvikling. Etablerer Norges første andelsland bruk på Øverland gård i Bærum. Åpner regionskon-tor i Bergen