Det Kongelige Selskap for Norges Vel har en 200-årig historie som samfunnsbugger og nyskaper. I årene før 1814 var prosjektet intet mindre enn å legge grunnlaget for en ny nasjonalstat. Siden den gang har Norges vel vært med på å bygge landet på ulike arenaer. Her finner du noen av de viktigste sakene Norges Vel har arbeidet med gjennom 200 år.