Overrekkelser av Medaljen
 • Ansatt 30 år ved Statoil

  Publisert:
  ANSATT I 30 ÅR VED STATOIL

  Roald Haavik kan se tilbake på 30 år ved Statoil. Jubileet ble markert den 21. mars 2017 i forbindelse med KVG sin ledersamling på Sandsli.

 • Hedring hos Statoil

  Publisert:
  HEDRING HOS STATOIL

  Tore Botnen Bryntesen har fått Medaljen for lang og tro tjeneste for sin innsats hos Statoil.

 • Hedret for trofast tjeneste ved NSB

  Publisert:
  HEDRET FOR TROFAST TJENESTE VED NSB

  Odd Stikbakke har jobbet i NSB lengre enn de fleste. Nå takker han for seg og gleder seg til å gjøre andre ting. Det er en stor glede å kunne overrekke Medaljen for lang og tro tjeneste til en trofast medarbeider.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739