Ellen Ringdal Tollefsen og Kurt Roger Findal har fått Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste ved Montér Skien. Her sammen med daglig leder Thorleiv Lønningen.Overrekkelsen ble foretatt på Blaa Mat og Bar i Porsgrunn i forbindelse med et internt arrangement for firmaet.

Ellen Ringdal Tollefsen startet sin karriere i 1983. Hun ble da ansatt i G. Coward og fulgte med over til Skien Byggsenter AS da dette ble opprettet i 1996.

Kurt Roger Findal ble ansatt i Buer & Buer AS i 1986. Dette ble kjøpt opp av Kjørbekk Byggsenter AS i 1991 og Kurt fikk med seg ansienniteten videre i dette selskapet. Kjørbekk Byggsenter ble fusjonert med Skien Byggsenter AS i 2000. Dette selskapet ble solgt til Monter i 2006.

Begge to er kjente og kjære ansikter på Montér Skien og har med sin kunnskap og erfaring sørget for å være gode ambassadører for Optimera/ Montér i sitt nærmiljø. - Det er en glede for meg som daglig leder å overrekke dere denne unike utmerkelsen som det står stor respekt av, sa daglig leder Thorleiv Lønningen.


Les mer om Monter Skien