Medaljen til Berit Eriksen Apotek 1 RisørVaraordfører Elen Lauvhjell holdt tale og stod for overrekkelsen. 

 

Les mer om Apotek 1 Risør