Britt Hagen Hoff med MedaljenStyreleder Caroline Hagen Kjos overrakte Medaljen til Britt Hagen Hoff og Arne Nicolai Ruud. Det ble en veldig hyggelig markering av flotte medarbeidere som begge har vært ansatt i nærmere 40 år. 

 

 

Arne Nicolai Ruud med Medaljen

 

Les mer om Canica AS