Einar Olai Husebø har fått Medaljen for lang og tro tjenesteHusebø fikk da overrakt Norges Vels medalje og diplom for lang og tro tjeneste.
Som kjent tildeles Medaljen av Det Kongelige Selskap for Norges Vel, og er en påskjønnelse til arbeidstakere med minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver.

Einar Olai er utdannet som maritim ingeniør/maskinsjef ved Bergen Maritime Høyskole 1983.
Under førstegangstjenesten var han utskrevet kvartermester, og tjenestegjorde som maskinist på korvetten Sleipner. Videre har han seilt noen år i utenriksfart, blant annet i Kloster rederiet på cruiseskipet Royal Viking Sky i 1984 - 87.

Husebø ble ansatt i Statoil Mongstad i 1987, og 12.  januar 1988 fikk han tilbud om stilling i Statoil Driftsdivisjon Bergen, tilknyttet Veslefrikk. Der har han arbeidet siden, det aller meste av tiden som maskinist på Veslefrikk Bravo plattformen.

Einar Olai er en dyktig fagmann, og har mye å bidra med i de daglige operasjonene på installasjonen. Videre er han en jovial og likandes person som kommer godt overens med alle sine kollegaer i Veslefrikk organisasjonen.

I fritiden er han opptatt av familien, av fiske og fangst i småbåten sin – og han har sans for gamle amerikanske biler.
 
Veslefrikk organisasjonen håper på å beholde Einar Olai i arbeid her ombord enda i mange år, spesielt nå som levetidsforlengelse for  Veslefrikk plattformen frem til 2025 er godkjent i selskapet.

 

Les mer om Equinor