Kjell Idar Haugmo med MedaljenDet Kongelige Selskap for Norges Vel tildeler Medaljen for lang og tro tjeneste for å synliggjøre og hedre innsats i arbeidslivet. Medaljen er en unik og tradisjonsrik anerkjennelse til arbeidstakere med mins 30 år hos samme arbeidsgiver. 

Arbeidstakere med mer enn 30 års innsats for samme arbeidsgiver, har god grunn til å være stolte. Et langvarig arbeidsforhold betyr også at arbeidsgiver har lagt til rette for et godt og personlig utvikling.
 


Les mer om Sunde Transport