Karina Langseth-Manrique med Medaljen.Overrekkelsen skjedde i kantina i fabrikken i Nycoveien 1 på Storo. Karina ble feiret sammen med med arbeidskolleger gjennom mange år og representanter fra hennes nærmeste familie.

Karina er Dr. Scient. i analytisk kjemi og ble den 9. november 1987 tilsatt som forsker på kjemisk analyse i Nycomed AS. Etter kun et drøyt år gikk hun over som leder på avdelingen og i 1994 ble hun forskningssjef på Analyse FoU.

Karina var en markant leder innen området legemiddelanalyse, og bidro til å bygge dette området i antall ansatte, kompetanse og teknikker. Hun har vært en forkjemper for godt samarbeid, kompetanseutvikling av medarbeidere, samt bruk av moderne og automatiserte teknikker. Hun har også ledet prosjektledere med samme innstilling.

Karina har de siste årene drevet frem tunge utviklingsprosjekter i GE Healthcare AS. Dette har hun fått til med suksess, samtidig som firmaet har vært igjennom komplekse endringer. Karina har en dyp kunnskap om utvikling av diagnostiske legemidler og en kommunikasjonsevne som det står stor respekt av. Karina har vært en nøkkelperson i videreutviklingen av GE Healthcare AS.  Karina gir seg ikke her og er ivrig i gang med et nytt, stort prosjekt. 

 

Karina ble i 2011 som første kvinne tildelt ALMA Excellence in Laboratory Management Award. Karina var en periode president i ALMA, og hun har også over en årrekke vært engasjert i det årlige Kromatografisymposiet til Norsk Kjemisk Selskap.

Karina er en entusiastisk leder og kollega som vi er veldig glade for å jobbe med. Vi takker Karina for hennes store innsats for firmaet gjennom 30 år.


Les mer om GE Healthcare AS