HEDRET FOR TROFAST TJENESTE VED NSBOdd har saksbehandlet hele 53 642 synergimeldinger siden år 2001, nå gjenstår det bare å avslutte de siste 86 sakene før han leverer adgangskortet, spøkte Kjetil Nyseth i sin tale. Den første synergien han saksbehandla, var saksnummer 18873, datert 3.april 2001. Den var innmeldt av Ragnar Jørgensen, og omhandla rømningsmasker som lå og slang rundt på lokomotivene og i motorvognene i Bergen. Så de hadde sitt å stri med i Bergen på den tida også!

Odd startet sin karriere på Hønefoss stasjon som stasjonsbetjent. Tidlig på 80-tallet utdannet han seg til lokfører og kjørte tog i nesten i 20 år før han ble saksbehandler for synergi. Etter dette pendlet han med bussen til og fra Hønefoss hver dag på sitt faste sete. 

Det var mange kollegaer som var med på markeringen på Sjøsiden fredag. Odd fikk Medaljen fra Det Kongelige Selskap for Norges Vel overrekt av Regiondirektør Øivind Leet.

Det var en rørt Odd som mottok Medaljen. Han fikk mange gode ord fra sin leder og mange andre denne dagen. Det ble en flott markering etter 45 år på jernbanen.
Vi takker for innsatsen i bedriften og ønsker han lykke til med en aktiv pensjonisttilværelse.

 

Les mer om NSB