HEDRING HOS STATOILMarkeringen og overrekkelsen skjedde i kontrollrommet på Statfjord B sammen med gode arbeidskollegaer. Der var det marsipankake og kaffe og en kort historie om Tore sitt arbeidsliv.

Tore fikk jobb på Hydro på Herøya i Magnesiumfabrikken den 24. april 1987. Etter hvert fikk han jobb i PVC fabrikken som prosessoperatør, og der var han til han begynte for Hydro offshore i 1997 som prosesstekniker.

Offshore begynte han på Brage og i sammenslåingen mellom Hydro og Statoil i 2009, flyttet han til Statfjord B.

Les mer om Statoil