Liv-Reidun S. Vabø har fått Medaljen for lang og tro tjenesteDen ble overrekt på jubileumsmiddagen for alle tilsatte i anledning Søderstrøm Blomster og Hagesenter AS sitt 30- års jubileum.

Liv-Reidun er født og oppvokst på Byrknesøy i Gulen. Etter folkeskolen fulgte to år på Nordhordland Yrkesskole på sømlingjen 1979-1982, videre gikk hun grunnkurs på Stend Jordbruksskule 1982-1983, 1 ½ år på agronomkurs 1983-1985, og hadde sommerjobb på skolen sitt gartneri og gårdsbutikk i skoleferien. Etter et år i en stor dagligvarebutikk med ansvar for blomsteravdelingen  reiste hun i 1986  til Ulvik på Statens Gartnerskule Hjeltnes og fullførte gartnerutdannelsen der.

Høsten 1987 begynte hun hos Søderstrøm Blomster i Knarvik, og har siden vært der uavbrutt. Liv-Reidun har vært en trofast, flink og inkluderende medarbeider i alle disse årene.
 


Les mer om Søderstrøm Blomster og Hagesenter