Bent Kristian Fiskebekk har fått Medaljen for lang og tro tjenesteMedaljen ble overrakt av ordfører Jonas Skrettingland.
 


Les mer om Jærentreprenør