Ove Hansrud har fått Medaljen for lang og tro tjenesteOve Hansrud ble ansatt i det som den gang het Schibsted Fagpresse AS 15. september 1987. Selskapet har siden vært gjennom eierskifter og navneendringer, og heter i dag Ask media as. Før påske markerte bedriften jubileet med å overrekke Det Kongelige Selskap for Norges Vel sin Medalje for lang og tro tjeneste til Ove, som er redaktør for fagbladet Tekstilforum –ett av forlagets 12 tidsskrifter. Ove beskrives som en dedikert medarbeider som setter jobben høyt.

– Ove er en svært engasjert redaktør, og han har hatt en sentral rolle i forlaget siden han ble ansatt for over 30 år siden. Han har vært redaktør for en rekke av våre blader gjennom årene, og vi er svært fornøyd med jobben han gjør for Tekstilforum. Han er et eksempel til etterfølgelse i redaktørjobben. Han har en unik evne til å bygge relasjoner, noe forlaget har hatt stor glede av. Vi er stolte over å ha trofaste medarbeidere som har vært ansatt så lenge, og ser på det som en bekreftelse på at Ask media er en fin arbeidsplass, sier Pål Sønsteli, sjefredaktør i Ask media, som overrakte Medaljen for lang og tro tjeneste.
 


Les mer om Ask media