Medaljeoverrekkelse ved Sparebanken NarvikKaren Enevoldsen, Tone Evenstad og Anita Torgersen har til sammen over 90 års fartstid i banken.

De ble alle ansatt i 1987 og har i løpet av sine 30 år i bedriften vært innom mange ulike arbeidsområder og arbeidsoppgaver.

Alle jobber i dag som rådgivere på privatmarkedet der de utvilsomt utgjør en forskjell for våre kunder og etterlever visjonen for banken – Sammen skaper vi gode opplevelser!
 


Les mer om Sparebanken Narvik