Arvid Roymond Berge har fått Medaljen for lang og tro tjenesteOverrekkelsen fant sted på Bakerens Paradis på Lauvvik. Arvid Roymond Berge ble utrolig glad og stolt over den flotte Medaljen. 

 

Les mer om Fosand Sandkompani