Ove Kleppe fikk overrakt Medaljen av ordfører i Øyer Brit Kramprud LundgårdOrdføreren delte også ut blomster fra kommunen for den innsatsen Kleppe har gjort for mekkeklubben i kommunen.

Kleppe startet som lærling i Midt-Gudbrandsdal Energiverk i 1981, og har arbeidet som driftsmontør og overmontør. Siden 1996 har han hatt stilling som Montørformann i Gudbrandsdal Energi. Ove Eigil Kleppe har vært opptatt av sikkerhet i arbeidet og var lenge selskapets hovedverneombud. Av helsemessige årsaker må dessverre Kleppe avslutte sin tjeneste for Gudbrandsdal Energi. 

 

Les mer om Gudbrandsdal Energi