Aud Helen Halvorsen med Medaljen for lang og tro tjenesteAud har vært i Hydro i 30 år og ble overrakt Medaljen ved en festlig anledning sammen med gode kolleger.

 

Les mer om Hydro