Willumsen og Schreurs med MedaljenProfessor Tiril Willumsen ble ansatt ved Det odontologiske fakultet i 1989 og arbeidet som instruktørtannlege i 5 år. I 1994 ble hun stipendiat og disputerte i 1999 for den odontologiske doktorgraden over temaet «Treatment of Dental Phobia». Dette temaet, utvidet til adferdsfag, har vært hennes faglige fokus siden.


Willumsen ble tilsatt som førsteamanuensis ved Avdeling for kariologi og gerodontologi i september 2002 og ble professor i september 2011. Fra oktober 2012 har hun jobbet ved Avd. for pedodonti og adferdsfag og er nå fagleder ved avdelingen.

Olav Schreurs tiltrådte i ingeniørstilling i 1989 ved Odontologisk institutt for patologi. Schreurs hadde tidligere vært i Norge og ønsket å bosette seg her. Han jobbet med professor Hanne S. Koppang, Åsmund Kjærheim, Tore Solheim og Magne Bryne. Etter en periode med forskningssamarbeid med Karl Schenck søkte Schreurs ledig stilling ved Odontologisk institutt for mikrobiologi, senere Institutt for oral biologi. Schreurs har et meget sterkt engasjement for undersøkelse av vevssnitt, både med antistoffer og med DNA/RNA prober, og han har i løpet av årene bygget opp en spesiell ekspertise på feltet, selv om han også er dreven i mange andre teknikker.

Schreurs har i løpet av årene jobbet sammen med og for en rekke forskere og er medforfatter på over 20 artikler og førsteforfatter på to artikler. Schreurs er en engasjert fagmann og god kollega som det settes stor pris på blant sine medarbeidere.

Willumsen og Schreurs ble begge overrakt Det Kongelige Selskap for Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste etter mer enn 30 år i statens tjeneste og i mer enn 50 prosent stilling.  Dette er en utmerkelse som henger høyt i det norske samfunn og gis til medarbeidere som har utført sine tjenesteplikter på en utmerket måte.  Den er et bevis på mottakers innsats og betydning. Med andre ord ikke en medalje man bare sitter seg til.

Dekanat har ønsket å påskjønne og synliggjøre alle grupper av ansatte som lojalt bidrar til at vi gjennomfører samfunnsoppdraget. Vi snakker da om medarbeidere som har bidratt med den største del av sine yrkesaktive år til det beste for Det odontologiske fakultet og Universitetet i Oslo. Dette er noe vi setter stor pris på.

Les mer om Det odontologiske fakultet