Medaljeoverrekkelse til ansatte i MestaGisle og Sindre har i 2017 hhv. 40 og 32 års lang og tro tjeneste på/langs veien. Begge startet i Statens Vegvesen, og ble med over i Mesta AS da driftsdelen ble utskilt fra Vegvesenet i 2003.  

Administrerende direktør i Mesta AS, Kurt Opseth,  tok selv turen sammen med distriktsjef Arne Årsbog til Åndalsnes, og delte ut blomster og medaljer til de to intetanende jubilantene.
Jubilantene ble også hedret med gratulasjoner og gode ord, - og de ble feiret med kaffe og kake av kolleger som setter veldig stor pris på dem begge to.  

Gisle og Sindre har begge utført, og utfører fortsatt, en daglig og viktig jobb for at trafikantene i Møre og Romsdal skal komme like hele hjem.
De har begge lang og god kompetanse innen veidrift, og de er begge flotte representanter for Mesta AS. 

 

Les mer om Mesta