Kai Hugo Holden pensjonerer seg etter 40 år.Etter å ha jobbet hos oss i 40 år, en imponerende fartstid, fikk Holden overrakt Medaljen for lang og tro tjeneste.
Medaljen ble delt ut på en felles avslutningsmiddag på Bar Fladhagen-Trysil. Dette ble gjort sammen med hans nærmeste arbeidskollegaer gjennom flere år og hans kone onsdag 6.desember.
 

Moelven Trysil setter pris på den solide arbeidsinnsatsen Kai Hugo har lagt ned gjennom alle disse årene. Mye kompetanse og kunnskap forsvinner dessverre fra bedriften ved hans avgang. Vi takker han for alt arbeid som er nedlagt og ønsker han lykke til som pensjonist.


Les mer om Moelven Trysil